Yamaha Raptor Yamaha

Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224


Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224

Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224   Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224
Brake hose front yamaha yfm700r raptor 06-09 62-ya902-3 stainless steel / red.
Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224   Yamaha Yfm700r Raptor Front Brake Hose 06-09 62-ya902-3 Inox / Roug-bh / 354224